Kominictví, komíny, krbová kamna

Kominictví Doležal

02-11-17-10-25-12-facebookpng.png02-11-17-10-25-47-you-tubepng.png02-11-17-10-27-05-intsagrampng.png

KDE NÁS NAJDETE ?

KOMINICTVÍ

KANADSKÁ KAMNA

Vilová 3, 466 01
Jablonec nad Nisou

 

PRO OBJEDNÁVKU

ČIŠTĚNÍ A SLUŽEB

POUŽIJTE OBÁLKU

DĚKUJEME

 

10-22-15-08-48-19-postapng.png

 

 

 

pizza-pecejpg.jpg

 

01-04-17-01-33-03-village-candle-uvodni-950x602jpg.jpg

 

12-06-14-07-14-04-axeinhand2312pxwidth314jpg.jpg

 

10-26-14-02-43-43-ecofanpng.png

 

10-21-13-10-18-55-audio_blue-copygif.gif

RÁDIO SPOT

 

 

Vermikulit

Vermikulit patří do skupiny fylosilikátů nebo do skupiny šupinkovitých silikátů. Nalézá se v různých částech světa, ale naše informace se týkají vermikulitu, který se těží v oblasti Palabora v severní provincii Jihoafrické republiky.

Vermikulit Palabora je komplex magnézia, hliníku, železitého silikátu a jako všechny typy vermikulitu má pozoruhodnou schopnost se mnohokrát rozpínat, pokud je zahříván - je to vlastnost, která je známá pod pojmem exfoliace (odlupování, odprýskání).

Exfoliace je proces tepelné expanze, při kterém se mění krystalická voda v interlaminárním prostoru na páru, která několikanásobně zvětšuje tento prostor a odděluje od sebe laminární vrstvičky.

Název vermikulit je odvozen od latinského vermicularis (jako červík) kvůli dlouhým, zakřiveným a zatočeným sloupcům, které vznikají, když se náhle větší krystalky zahřejí na vysokou teplotu, která uvolní krystalickou vodu.

Termín vermikulit se často používá pro skupinu nerostů, pro které je charakteristická mřížková struktura ve vrstvách, ve které jsou vrstvy silikátu silné asi 10 jednotek Aongstromu (1Ao - 10-10 metru). Hlavní prvky, které jsou přítomny ve vrstvách, jsou hořčík, hliník, křemík a kyslík a jednotlivé vrstvy jsou odděleny jednou nebo dvěma vrstvami molekul vody, které jsou propojené s kationy jako například hořčíkem, vápníkem, sodíkem a vodíkem. Vrstvy jsou laterálně rozlehlé vůči síle základní vrstvy 10 Ao. Termín „vermikulit" se také obvykle používá pro nerosty, které se skládají zcela nebo z velké části z vermikulitu nebo nerostů ze smíšených vrstev, které mohou obsahovat vrstvy vermikulitu a různých fází hydro-slídy jako například hydrobiotitu a hydroflogopitu a některých chloritan-vermikulitů. Vermikulit se často nachází v seskupeních s jinými minerály, kde se identifikuje pomocí techniky X.R.D. - difrakce pomocí rentgenu, ale to nejsou skutečné komerční vermikulity. Makroskopický vermikulit je stále trioktaedrický, kdežto v jílových nerostech je trioktaedrický nebo dioktaedrický.