Nové komíny

Tisk

Vícevrstvé zděné komínové systémy jako například  Schiedel, Eko-komín, Ciko-komín a další jsou nejvíce využívány v novostavbách ale i při rekonstrukcích starých komínových těles.  Jejich velkou výhodou oproti nerezovým komínům je životnost, funkčnost odvětrávání  izolace keramických vložek, malý rozměr a jednoduchá výstavba.  Při špatné údržbě spalinové cesty a následném vyhoření sazí kde je teplota okolo  900 C° ztrácí i sebelepší nerezová vložka svou kvalitu a je znehodnocena, oproti stálé keramice.

 

JAKÝKOLI KOMÍNOVÝ SYSTÉM VÁM NAVRHNEME, DODÁME A POSTAVÍME

POPŘÍPADĚ ZAJISTÍME DOZOR PŘI JEHO VÝSTAVBĚ

 

 

02-20-11-10-43-37-schiedeljpg.jpgschiedel_absolutljpg.jpg02-21-11-12-04-14-2006_09_cikokominy_3jpg.jpg

ukázka komínových systémů

 

Externí přisáváni vzduchu

02-28-11-11-47-55-2006_05_schiedel_3jpg.jpg

V současných projektech zaměřených na úspory energie jsou stále častěji navrhovány těsné obvodové konstrukce domů. Při tomto řešení už nemohou být v budově provozovány spotřebiče paliv závislé na vzduchu z místnosti, protože spalovací vzduch už nemůže v dostatečném množství proudit infiltrací obvodovým pláštěm budovy.

 

Jdnoduše to znamená, pokud máte v bytě nebo v domě spotřebič na tuhá paliva krbová kamna nebo krbovou vložku jste povinni pro její bezpečný provoz zajistit dostatečné množství čerstvého vzduchu pro hoření.

 

Je to jedna z opomíjených věcí na kterou zapomínáme. Komín při provozu tepelného spotřebiče vysává vzduch z prostoru, tím  vzniká podtlak a nerovnováha. Dalším nežádoucím zařízením je podtlakový ventilátor např. kuchyňská digestoř nebo odsávač par v koupelně. Komín přestává táhnout.

Oheň při spalování spotřebovává kyslík a do obytního prostoru může unikat jedovaté CO které je životu nebezpečné.

 

 

 

Jedním z funkčních způsobů přisávání externího spalovacího vzduchu komínem, je přímé napojení kanadských kamen která tento způsob umožňují a to komínovým systémem Schiedel Absolut, Ciko Tec a Plewa viz. obrázek.